Aanhef en afsluiting sollicitatiebrief

De sollicitatiebrief heeft als doel een uitnodiging krijgen voor een gesprek. Dat betekent dat je sollicitatiebrief een puur positieve indruk achter moet laten. Dat vereist een bepaalde secuurheid bij het opstellen van de sollicitatiebrief. Geen fouten in spelling, geen vage inhoud, en een juiste adressering en aanhef. Die aanhef vormt vaak een struikelpunt. Want hoe schrijf je een bedrijf op de juiste manier aan?

Allereerst schrijf je aan de bovenkant van de sollicitatiebrief, onder je eigen contactgegevens, de gegevens van het bedrijf waar je solliciteert. Ook zet je daarin de naam van degene aan wie de sollicitatiebrief gericht is, de contactpersoon voor de betreffende vacature. Soms staat dit echter niet vermeld in de vacature. Ga dan op onderzoek uit. Bel bijvoorbeeld op naar het bedrijf of neem een kijkje op de website. Het is heel belangrijk om te weten wie je aan moet schrijven. Het staat onpersoonlijk en ongeïnteresseerd als je in de aanhef van je sollicitatiebrief geen naam kunt noemen.

Tussen het adres van het bedrijf en de aanhef, zet je ook nog neer waar de sollicitatiebrief over gaat. Bijvoorbeeld: Betreft: reactie op vacature orthopedagoge. Let erop dat je de zin begint met een hoofdletter, maar dat na de dubbele punt je verder gaat met een kleine letter. Soms staat er in de vacature een vacaturenummer. Zet in dat geval dat nummer er ook bij.

De aanhef voor een sollicitatiebrief begint eigenlijk standaard met ‘Geachte ….’  Het is geen vaststaande regel, maar het is wel het meest gebruikelijke. Wanneer de naam begint met een voorzetsel, wordt deze in de aanhef met een hoofdletter geschreven (Geachte mevrouw De Boer). ‘Meneer’ en ‘mevrouw’ worden in de aanhef volledig uitgeschreven, en er worden geen titels genoemd. Als het, na grondig onderzoek, toch niet gelukt is om de naam van de contactpersoon te achterhalen, begin je je sollicitatiebrief als volgt: ‘Geachte meneer/mevrouw,’.

Bij de afsluiting van de sollicitatiebrief zijn wel meerdere opties mogelijk. Het meest gebruikelijk is je sollicitatiebrief af te sluiten met ‘Met vriendelijke groet,’ gevolgd door een aantal witregels en dan je naam. In de witregels zet je dan je handtekening. Een andere, iets formelere afsluiting is ‘Hoogachtend,’. Dit is een afweging die je moet maken. Wat past volgens jou het beste bij de functie en bij het bedrijf? Onder je eigen naam zet je onder het kopje Bijlagen nog neer welke andere documenten (zoals je CV) je met de sollicitatiebrief meestuurt.

Categoriën:

Featured, Sollicitatiebrief

1 Reactie op “Aanhef en afsluiting sollicitatiebrief”

  1. Edwin Croin zegt:

    Ik wik een sollicitatiebrief schrijven, maar er staat geen persoon vermeld aan wie ik de brief moet richten, er staat alleen t.a.v.: personeelszaken, met een emailadres erbij. Hoe kan ik de aanhef het beste formuleren?

Geef een reactie