Solliciteren naar aanleiding van een vacature

De meeste sollicitaties komen voort uit een vacature. Werkgevers kunnen een vrijgekomen functie op verschillende manieren onder de aandacht brengen. Dat kan door advertenties in dagbladen, vakbladen en tijdschriften. Maar tegenwoordig worden de advertenties ook op websites geplaatst.

Op een vacature komen vaak ontzettend veel reacties. Met stapels brieven op het bureau moet de werkgever aan het begin al een strenge selectie maken. Het is dus belangrijk om tijdens die eerste selectie op te vallen en niet in de prullenbak te belanden. Bij een sollicitatie stuur je een CV en een sollicitatiebrief. Het is niet echt te zeggen welke van deze twee belangrijker is. Soms, bij een groot aantal sollicitanten, kijken de werkgevers in de eerste selectie alleen maar naar je CV.  Voor andere werkgevers is juist de begeleidende brief van groot belang. Zorg dus dat beiden goed in elkaar zitten. Hier (link naar CV) kun je lezen hoe je een goed CV in elkaar zet.

De brief voor een sollicitatie n.a.v een vacature brengt, naast het nadeel van de vele kandidaten, een groot voordeel met zich mee. Je weet immers precies wat de werkgever zoekt en verlangt. In de vacature staat vaak een opsomming van vereiste vaardigheden en gewenste eigenschappen. Deze functie-eisen zijn vaak heel specifiek weergegeven. Daar kan je in je brief en bij de aanpassing van je CV rekening mee houden.  Voordat je de brief gaat schrijven is het aan te raden om goed naar de vacature te kijken en goed te bedenken op welke manieren jij die functie zou kunnen bekleden. Welke elementen van jouw persoonlijkheid passen goed bij de functie? Stel jezelf veel vragen over de eisen die gesteld worden. Niet alleen om te kijken of je wel aan de eisen voldoet, maar ook om te kijken of de functie jou wel genoeg te bieden heeft.

Hou steeds in gedachten dat jouw brief de werkgever moet overtuigen van het feit dat jij een interessante kandidaat bent om op gesprek te vragen. Een handig hulpmiddel is de AIDA-formule. Je moet zorgen dat je brief aan een aantal eisen voldoet. In eerste instantie moet de brief de Aandacht trekken van de lezer. Door bijvoorbeeld een pakkende openingszin kan je dat bewerkstelligen. Daarna is het de bedoeling dat je de Interesse wekt van de werkgever. Dat kan door te beargumenteren waardoor juist jij zo goed bij het bedrijf past. Door het opnoemen van je kwaliteiten, vaardigheden en vooral je motivatie, moet je het Desire bij de werkgever oproepen om nog meer over je te weten te komen. Dat moet dan leiden tot het daadwerkelijke overgaan tot Actie: de uitnodiging voor het gesprek. Probeer dit tijdens het schrijven van je brief in je hoofd te houden.

De brief begin je met de vermelding van je eigen adresgegevens,  dan de gegevens van het betreffende bedrijf, de plaats en de datum. Vervolgens geef je in een aantal woorden weer waar jouw brief over gaat. Betreft: reactie op vacature voor X. Richt je brief in de aanhef aan een specifiek persoon. Mocht in de vacature niet duidelijk staan aan wie je de brief moet richten, bel het bedrijf dan even op om het nog te vragen. Het staat goed geïnformeerd en netjes als je een naam kunt gebruiken in plaats van het onpersoonlijk meneer/mevrouw. Kies niet voor afkortingen als l.s. Meestal wordt gekozen voor een aanhef als ‘Geachte meneer De Boer’.

Het is slim je brief met een pakkende zin te beginnen. Zo heb je direct de aandacht van de werkgever en val je op tussen de stapels andere brieven. Je kan dan bijvoorbeeld beginnen met een anekdote van het moment waarop je besefte dat je in de betreffende banensector wilde werken. In de eerste alinea geef je ook aan op welke vacature je reageert en waar je de vacature vandaan hebt.

Daarna geef je aan waarom je denkt dat jij goed bij het bedrijf en de functie zou passen. Probeer je onderbouwing aan te laten sluiten op de informatie die je over hebt bedrijf hebt verzameld. Laat zien dat je je in het bedrijf verdiept hebt. Benoem in je brief alleen positieve eigenschappen van jezelf en probeer die eigenschappen te illustreren aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

De lijfspreuk ‘Hoe meer hoe beter’ gaat bij het schrijven van een sollicitatiebrief niet op. Probeer je brief te beperken tot een pagina. Noem dus alleen maar relevante informatie en probeer zo kort en bondig jezelf te presenteren. Het doel van je brief is uitgenodigd worden voor een gesprek, waarin je nog kunt motiveren waarom je denkt dat juist jij zo geschikt bent voor de functie. Benadruk daarom in je laatste alinea dat je op basis van wat je geschreven hebt ervan overtuigd bent dat jij geschikt bent voor de functie. Daarnaast is het goed om te zeggen dat je motivatie in een gesprek graag nader toe zou lichten. Sluit je brief af ‘Met vriendelijke groet,’ en een aantal regels later je naam. Daartussen kan je daarna je handtekening zetten. Helemaal onder aan de brief is het belangrijk dat je nog even aangeeft welke bijlagen je met de brief mee stuurt, zoals een kopie van je diploma en je CV.

Categoriën:

Featured, Sollicitatiebrief
Geen Reacties op “Solliciteren naar aanleiding van een vacature”

Geef een reactie