Voorbeeld sollicitatiebrief I Directeur

Voorbeeld sollicitatiebrief directeur

Betreft: Sollicitatie vacature directeur openbare basisschool Het Hoefje

Geachte heer Persson,

Met groot enthousiasme las ik  uw vacature voor directeur van de openbare basisschool Het Hoefje. Graag solliciteer ik.

De afgelopen jaren heb ik brede ervaring opgedaan binnen mijn vakgebied, het onderwijs. Ik heb in totaal tien jaar met veel plezier lesgegeven aan leerlingen in de groepen 7 en 8. In mijn huidige baan als leerkracht bij Basisschool X, heb ik bewezen niet alleen vakinhoudelijk ‘mijn mannetje’ te staan, maar ook over leidinggevende kwaliteiten te beschikken. Tijdens de langdurige afwezigheid van mijn directeur heb ik zijn taken overgenomen. Dat deed ik niet alleen met veel plezier, het ging mij ook prima af.

Ik onderhield bijvoorbeeld het contact met ouders en externe organisaties, fungeerde als aanspreekpunt voor de leerlingen en leerkrachten en organiseerde de jaarlijks terugkerende evenementen zoals de schoolreisjes en de fancyfair. Ik zag het daarbij als mijn voornaamste taak te zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, waarin zowel leerlingen als leerkrachten zich optimaal kunnen ontplooien. Gedurende de afwezigheid van mijn directeur, realiseerde ik me dat ik het prettig zou vinden om ook in de toekomst wat meer managementverantwoordelijkheid op me te nemen, overigens zonder het onderwijzen op te geven.

Wat mij bijzonder aanspreekt van uw vacature, is de school zelf. Als oud-leerling denk ik nog altijd met veel plezier terug aan mijn tijd op Het Hoefje. Het was voor mij een veilige omgeving, met prettige leerkrachten, en – achteraf beschouwd – een uitstekend pedagogisch klimaat. Het lijkt mij geweldig mijn kwaliteiten nu in te zetten voor ‘mijn’ oude school.

Ik zou mezelf tenslotte willen beschrijven als een besluitvaardige, solide en sociale persoonlijkheid en vooral ook als iemand met hart voor zijn vak. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik op alle fronten aan de functie-eisen voldoe, en dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan de uitgangspunten van Het Hoefje.

Vanzelfsprekend ben ik graag bereid mijn motivatie nader toe te lichten in een gesprek,

Hoogachtend,

Bijlage: Curriculum vitae

Categoriën:

Voorbeeld brieven
Geen Reacties op “Voorbeeld sollicitatiebrief I Directeur”

Geef een reactie